Vďaka projektu www.darujme.sk a pomoci Centrum pre filantropiu sme zriadili darovacie stránky, kde môžete podporiť našu činnosť. 
Aktuálne máme rozbehnutú kampaň na dokončenie priestorov pre snoezelen terapie.  V  zariadení od začiatku apríla 2024 prebieha rekonštrukcia priestorov s cieľom vytvoriť miesto pre snoezelen terapie. Ide o multisenzorickú terapiu, prostredníctvom ktorej pôsobia na zmysly dieťaťa rôzne technické zariadenia a pomôcky. Cez zmysly sa organizmus stimuluje, či upokojuje. Hlavným cieľom Snoezelen je zlepšenie kvality života a rozvoj osobnosti u ľudí s postihnutím.  
 
Ak by ste chceli do pomoci nášmu zariadeniu zapojiť aj vaše okolie môžete si vytvoriiť vlastnú darovaciu zbierku. Zbierku vytvárate pod svojim menom, s vlastným obsahom a vašou fotografiou a vaším úsilím získané dary idú priamo nášmu zariadeniu. Zbierku môžete zdieľať napríklad na svojich sociálnych sieťach, webe, firemných akciách a pod.