Evidencia počtu čakateľov

Aktualizované 7.7.2021
 
Iniciály Dátum
podania žiadosti
Spôsob
vybavenia
Poznámka
D.Z. 22.2.2019 prijatý 1.10.2020  
I.M. 10.9.2020   matka žiada odklad ku 1.9.2022
M.K. 13.5.2021    
V.P. 19.5.2021