Evidencia počtu čakateľov

Aktualizované 28.10.2021
 
Iniciály Dátum
podania žiadosti
Spôsob
vybavenia
Poznámka
D.Z. 22.2.2019 prijatý 1.10.2020  
I.M. 10.9.2020   matka žiada odklad ku 1.9.2022
M.K. 13.5.2021 prijatý 2.09.2021  
V.P. 19.5.2021    
K.H. 3.9.2021    
T.N. 22.10.2021    
A.B. 28.10.2021