Špeciálno-pedagogická starostlivosť

Sociálna rehabilitácia

Naše činnosti

Spolupráca s MŠ

Interiér

Kontakt

Socia

Topoľová 6
Nitra
949 01

037/6575145