Cenník služieb DSS SOCIA
platný od 1.1.2021

 
Prijímatelia, stupeň odkázanosti V., VI.
(služba je objednaná zo strany VUC)
mesačný poplatok
(náklady spojené s poskytovaním služieb
a užívaním priestorov)
strava - obed
Deti a mládež do 18 rokov veku 20 € 1,41 €
Dospelí prijímatelia od 18 rokov veku 50 € 1,41 €

 

Samoplatiaci prijímatelia, stupeň odkázanosti V., VI.
(služba nie je objednaná zo strany VUC)
poplatok
(náklady spojené s poskytovaním služieb
a užívaním priestorov)
strava - obed
celodenný pobyt 36,21 x počet dní v mesiaci 3,08 €
skrátený pobyt 4,53 € / začatá hodina 3,08 €
Výpočet samoplatcu :
 
EON rok 2020................................757,34 eura / klient / mesiac
 
Rok 2021 má 251 pracovných dní
 
39,29 € /klient / deň s obedom         36,21 eur / klient / deň bez obeda   a 3,08 obed
 
     4,53 eura každá začatá hodina služby u klienta, ktorý nie je celodenný a neodoberá obed

Výpočet samoplatcu :

EON rok 2020................................757,34 € / klient / mesiac

Rok 2021 má 251 pracovných dní 

39,29 € /klient / deň s obedom         36,21 € / klient / deň bez obeda   a 3,08 obed
4,53 € každá začatá hodina služby u klienta, ktorý nie je celodenný a neodoberá obed