ZMLUVY 

 
Rok Typ Zmluvné strany predmet Cena/Eur Dátum
podpisu
Dokument
2024 zmluva o poskytnutí finančného príspevku 107/2024 Nitriansky samosprávny kraj úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami pri poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 141 007,00 8.2.2024 detail
2024 zmluva o poskytnutí finančného príspevku 1383/2024-M_ODFSS MPSVaR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby 110 808,00 5.2.2024 detail + príloha
2023 o poskytovaní verejných služieb SWAN a.s. poskytovanie telekomunikačných služieb mobilnej siete   14.11.2023 detail
2023 o poskytovaní verejných služieb SWAN a.s poskytovanie internetových služieb 10,99/mes. 14.11.2023 detail
2023 nájomná zmluva mesto Nitra zmluva o prenájme objektu vo vlastníctve mesta od 1.10.2023 1,00 rok 2.8.2023 detail
2023 informácia ku zmluve 1279/2023-M_ODFSS MPSVaR konkretizácia finančného príspevku na poskytovanie soc.služby  101 680,90 12.7.2023 detail
2023 dodatok ku zmluve 10/2023 s NSK Nitriansky samosprávny kraj Dodatok č. 1 prepočítaná výška FP 141 006,96 9.6.2023 detail
2023 darovacia zmluva Spiaca SLNEČNICA finančný dar, naúhradu služby pre konkrétneho klienta 2 125.00  25.5.2023 detail
2023 zmluva o partnerstve Mesto Nitra Zmluva o partnerstve pre projekt rozšírenie kapacít komunitnej zdravotnej starostlivosti 0 31.3.2023 detail
2023 darovacia zmluva Mgr. Marianna Štefanovičová nefinančný dar; čistička vzduchu Rohnson 276,00 20.3.2023 detail
2023 zmluva o poskytovaní finančného príspevku 10/2023 Nitriansky samosprávny kraj úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami 115 392,00 4.2.2023 detail
2023 zmluva o poskytnutí finančného príspevku 1279/2023-M_ODFSS MPSVaR úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami 97 632,00 2.2.2023 detail
detail príloha
2023 darovacia zmluva MEDÚŠIK O.Z. nefinančný dar, pomôcky na rozvoj komunikácie 447,00 2.2.2023 detail
2023 darovacia zmluva Katarína Dolezsová nefinančný dar: elektrická rehabilitačná posteľ 1430,00 18.1.2023 detail
2022 dodatok ku zmluve o výkone supervízie z 22.1.2018 RESTARTING, s.r.o. skupinová supervízia pre zamestnancov 60,00 / hod 19.12.2022 detail
2022 o poskytovaní verejných služieb SWAN poskytovanie internetových služieb 11,00/mes. 20.12.2022 detail
2022 dodatok k zmluve 10/2022 s NSK Nitriansky samosprávny kraj Dodatok č. 2 prepočítaná výška FP 137 451,60 5.10.2022  detail 
2022 darovacia zmluva Katarína Dolezsová nefinančný dar: pomôcky 2802,40 26.9.2022 detail
2022 darovacia zmluva Ľubica Klementíková nefinančný dar: terapeutické senzorické hojdacie kreslo 375,00 26.7.2022 detail
2022 dodatok k zmluve 10/2022 s NSK Nitriansky samosprávny kraj Dodatok č. 1 prepočítaná výška FP 115 391,52 2.6.2022 detail
2022 zmluva o poskytovaní finančného príspevku 10/2022 Nitriansky samosprávny kraj úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami 137 452,00 31.1.2021 detail
2022 úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami MPSVaR úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami 93 180,00 7.2.2022 detail
2021 darovacia zmluva Privatbanka a.s. poskytnutie finančného daru 1000,00 8.12.2021 detail
2021 dodatok k zmluve 9/2021 s NSK Nitriansky samosprávny kraj Dodatok č. 2   16.9.2021 detail
2021 darovacia zmluva Martinko, o.z. nefinančný dar: čelový teplomer 54.20 6.8.2021 detail
2021 zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nadácia SPP podpora projektu Pracovisko bazálnej stimulácie 1 500,00 28.06.2021 detail
2021 dodatok k zmluve 9/2021 s NSK Nitriansky samosprávny kraj Dodatok č. 1 prepočítaná výška FP 137 451,60 18.06.2021 detail
2021 o poskytovaní služieb ochrany objektu Kobra poskytovanie strážnej služby systémom PSN   24.02.2021 detail
2021 zmluva o poskytovaní finančného príspevku 9/2021 MPSVaR úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami 86 772,00 04.02.2021 detail
2021 zmluva o poskytovaní finančného príspevku Nitriansky samosprávny kraj úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami 109 356,00 12.01.2021 detail
2020 o poskytovaní verejných služieb SWAN poskytovanie internetových služieb 9,98/mes. 30.11.2020 detail
2020 o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom poskytovanie telekomunikačných služieb pevnej siete 14,00/mes. 27.11.2020 detail
2020 dodatok k zmluve s NSK Nitriansky samosprávny kraj Dodatok č. 2 mimoriadna situácia    12.11.2020  detail 
2020 o poskytovaní verejných služieb O2 poskytovanie telekomunikačných služieb mobilnej siete 13,00/mes. 2.04.2020 detail
2020 dodatok k zmluve s NSK Nitriansky samosprávny kraj Dodatok č. 1 prepočítaná výška FP   16.03.2020 detail
2020 zmluva o poskytovaní finančného príspevku MPSVaR úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami 77 796,00 30.01.2020 detail
2020 zmluva o poskytovaní finančného príspevku Nitriansky samosprávny kraj úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami 109 585,00 23.01.2020 detail

2019

darovacia zmluva

Rotary klub Nitra Harmony

dar rehabilitačných pomôcok

  04.11.2019 zmluva Rotary klub
2019 dodatok k zmluve s NSK Nitriansky samosprávny kra Dodatok č. 3    10.10.2019 detail
2019 dodatok k zmluve s NSK Nitriansky samosprávny kraj Dodatok č. 2 - nový prijímateľ soc. služby   16.05.2019 detail
2019 dodatok k zmluve s NSK Nitriansky samosprávny kraj Dodatok č. 1 prepočítaná výška FP   28.01.2019  detail 
2019 zmluva o poskytovaní finančného príspevku MPSVaR úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami 71 040,00 28.01.2019 zmluva s MPSVaR 2019
2019 zmluva o poskytovaní finančného príspevku Nitriansky samosprávny kraj úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami 74 642,00 09.01.2019 zmluva s NSK 2019
2018 o poskytovaní verejných služieb SWAN poskytovanie internetových služieb   15.11.2018 zmluva so SWAN-om
2018 nájomná zmluva Mesto Nitra nájom nebytových priestorov  počas obdobia 2018-2023   5.11.2018 nájomná zmluva
2018 o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom poskytovanie telekomunikačných služieb pevnej siete 14,00/mes. 12.11.2018 <span style="line-height: 107%;" calibri",sans-serif;times="" new="" roman";="" color:#0563c1;"="">zmluva Slovak Telekom
2018 dodatok k zmluve s NSK Nitriansky samosprávny kraj   71 714,44 20.08.2018

dodatok k zmluve s NSK 2018

2018 darovacia zmluva Rotary klub Nitra Harmony dar rehabilitačných pomôcok   04.06.2018  zmluva Rotary klub 
2018 zmluva o výkone technika PO a BOZP Eva Cíbiková výkon činnosti technika PO a BOZP 50/mes. 27.02.2018 zmluva PO a BOZP
2018 zmluva o poskytovaní finančného príspevku MPSVaR úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami 43 848,96 23.02.2018 zmluva s MPSVaR na 2018
2018 zmluva o poskytovaní finančného príspevku Nitriansky samosprávny kraj úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami 53 205,12 09.02.2018 zmluva NSK 2018
2018 zmluva o výkone supervízie RESTARTING, s.r.o. supervízia zamestnancov v roku 2018 44 €/hod. 30.01.2018

zmluva o výkone supervízie

2017 o poskytovaní finančných príspevkov Nitriansky samosprávny kraj úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami   16.01.2017 Zmluva NSK (1).rar (3933708)
2016 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Biznis linka M 19,99/mes. 21.12.2016 Zmluva Tkom.rar (1047424)
2016 o poskytovaní verejných služieb SWAN, a.s. verejná elektronická komunikačná služba 9,99/mes. 13.12.2016 Zmluva SWAN (1).rar
2015 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby poskytovaní finančného príspevku Nitriansky samosprávny kraj dodatok č. 1 k zmluve č. 9/2015   20.05.2015 Detail
2015 o výkone supervízie 2015 Doc.PhDr. Ľuba Pavelova PhD skupinová supervízia 264,00 € 04.05.2015 Detail
2015 o výkone supervízie 2015 Mgr. Andrea Juhásová, PhD skupinová supervízia 60,00 04.05.2015 Detail
2015 zmluva o poskytovaní služieb Ing. Kopčová Milana zmluva o poskytovaní služieb PZS 100 €/jednorázovo
10 €/ mesačne
01.01.2015 Detail
2015 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby poskytovaní finančného príspevku Nitriansky samosprávny kraj zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a poskytovanie finančného príspevku v roku 2015 pre 16 prijímateľov sociálnej služby 58 218 € 17.02.2015 Detail
2014 o vykonaní audítorského overenia účtovnej závierky TAX AUDIT CONSULT s. r. o., auditorská spoločnosť audítorské overenie účtovnej závierky 960,00 15.12.2014 Detail
2014 o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom poskytovanie telekomunikačných služieb pevnej aj mobilnej siete 14,00/mes. 12.11.2014 Detail
2014 o poskytnutí transferu Mesto Nitra dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí transferu č. j. 1492/2014/OSS 2 130,00 06.10.2014 Detail
2014 o odbere stravy ZŠ Topoľová pravidelný odber stravy pre klientov DSS 2,23/s.j. 25.08.2014 Detail
2014 o odbere stravy Správa zariadení sociálnych služieb pravidelný odber stravy pre klientov DSS   24.06.2014 Detail1
Detail2
2014 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby poskytovaní finančného príspevku Nitriansky samosprávny kraj dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2014   08.07.2014  
2014 o poskytnutí transferu Mesto Nitra poskytnutie finančných prostriedkov formou transferu príjemcovi na financovanie výdavkov na energie a služby spojené s užívaním priestorov 3590,00 16.07.2014 Detail  
2014 o poskytnutí jednorazového finančného príspevku Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny jednorazový finančný príspevok v roku 2014 15 120,00 11.04.2014 Detail
2014 o poskytovaní finančného príspevku Trenčiansky samosprávny kraj poskytovanie finančného príspevku v roku 2014 pre 1 prijímateľov sociálnej služby 1936,44 17.02.2014  
2014 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a poskytovaní finančného príspevku Nitriansky samosprávny kraj zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a poskytovanie finančného príspevku v roku 2014 pre 16 prijímateľov sociálnej služby 39 525,00 24.02.2014 Detail
2013 o odbere stravy ZŠ Topoľová pravidelný odber stravy pre klientov DSS 2,23/s.j. 28.08.2013 Detail
2013 o poskytovaní služieb Mgr. Andrea Juhásová, PhD. vykonávanie činností sociálnej rehabilitácie 10,00/hod. 07.01.2013 Detail
2012+ o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom poskytovanie telekomunikačných služieb pevnej aj mobilnej siete 14,39/mes. 12.09.2012 Detail
2012 o odbere stravy ZŠ Topoľová pravidelný odber stravy pre klientov DSS 2,11/s.j. 31.08.2012 Detail
2011 o poskytovaní služieb Slovak Telekom poskytovanie internetového mobilného pripojenia 19,00/mes. 21.12.2011 Detail
2010 o poskytovaní služieb Ing. Kopčová Milana poskytovanie služieb BOZP a PO 40,00/mes. 01.10.2010 Detail
2009 o úhrade nákladov na prevádzku Správa materských škôl v Nitre vodné, stočné, zrážky   30.10.2009 Detail
2009 o dodávke a odbere tepla NTS, a.s. dodávka a odber tepla na vykurovanie   09.03.2009 Detail
2005 o poistení Union poisťovňa, a.s. poistenie zodpovednosti za škodu 137,42/rok 15.07.2005 Detail
2005 o poskytovaní energii Západoslovenská energetika dodávka elektriny podľa platného cenníka 12.04.2005 .Detail
2005 o poskytovaní DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. zabezpečenie stravovania pre zamestnancov   08.12.2005 Detail
2003 o výpožičke Mesto Nitra výpožička nebytových priestorov  počas obdobia 2003-2018   10.09.2003 Detail 

 

o poskytovaní verejných služieb