Služby

V súčasnej dobe naša organizácia poskytuje ambulantné sociálne služby pre ťažko zdravotne postihnuté deti, mládež a mladých dospelých v Domove sociálnych služieb na Topoľovej 6 v Nitre. Klienti sú rozdelení podľa veku do troch skupín: diagnosticko-rehabilitačná skupina pre deti do 6 až 7  rokov veku, výchovno-vzdelávacia skupina pre deti vo veku povinnej školskej dochádzky do 18 rokov veku a skupina mladí dospelí nad 18 rokov. Pre skupinu klientov vo veku povinnej školskej dochádzky sú vytvorené podmienky na vzdelávanie priamo v Domove sociálnych služieb a to formou elokovanej triedy špeciálnej školy Červeňova 42 Nitra.

DSS pre ŤZP

ZÁUJEMCA O SLUŽBU

PORADOVNÍK

CENNÍK

FOTOGALÉRIA

 

Kontakt

Socia

Topoľová 637/6
Nitra
949 01

037/6575145