O nás

Občianske združenie SOCIA založili v roku 2000 odborníci    v oblasti sociálnej práce so skupinou ťažko zdravotne postihnutých  občanov v spolupráci s rodičmi, ktorí sa starali o takéto deti. Počiatočné sociálno-rehabilitačné  a   vzdelávacie  aktivity  pre  rodiny s deťmi   s postihnutím postupne smerovali od poskytovania sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie k poskytovaniu sociálnych služieb v ambulantnom zariadení. 

Od roku 2002 prevádzkujeme Domov sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnuté deti, mládež a mladých dospelých na Topoľovej ulici 6 v Nitre ambulantnou formou služby. Sme zapísaní v registri neverejných poskytovateľov NSK.

Spolupracujeme s Nitrianskym samosprávnym krajom, Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny, s mestom Nitra a s ďalšími organizáciami neverejného aj verejného sektora .

Občianske združenie svojou projektovou činnosťou získava ďalšie finančné prostriedky na činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu sociálnych  služieb - napríklad na vybavenie rozličnými liečebno-rehabilitačnými a špeciálnopedagogickými pomôckami, na vzdelávanie zamestnancov a podobne.

 

 Pri príležitosti 20. výročia založenia občianskeho združenia SOCIA, bola vydaná informačná brožúra. Dozviete sa v nej zaujímavosti o histórií združenia ale hlavne všetko o súčasnej činnosti a  vízii v DSS SOCIA. 

Elektronická verzia TU.

 

 

 

 

Stanovy

IČO 

 

 

Kontakt

Socia

Topoľová 637/6
Nitra
949 01

037/6575145