Proces prijímania klienta

 

Proces prijímania klienta do zariadenia

  1. Prvé informácie zariadenie sociálnych služieb podáva osobne, telefonicky, elektronicky, podľa potrieb záujemcu o službu.
  2. Ak má záujem o poskytovanie sociálnej služby, je potrebné písomne podať žiadosť o sociálnu službu v mieste jej poskytovania, teda v DSS na Topoľovej 6, Nitra. stiahnuť
  3. Záujemca o službu musí požiadať NSK o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v DSS. stiahnuť
  4. Ak je v rozhodnutí stupeň odkázanosti na soc. službu v DSS V. alebo VI., záujemca požiada NSK o zabezpečenie tejto služby v konkrétne vybranom zariadení, teda v DSS Socia, Topoľová 6, Nitra. stiahnuť
  5. NSK túto službu u nás pre neho objedná.
  6. Ak je voľné miesto, záujemca o službu môže nastúpiť ku dňu objednania služby.
  7. Ak miesto nie je voľné, záujemca o službu je zaradený do poradovníka.