ZSE Energia a.s., elektrická energia za 4/2018

17.04.2018 11:10
Číslo faktúry 7580891358
Predmet faktúry elektrická energia za 4/2018
Celková cena vrátane DPH 82,51 €
Dátum doručenia 01.04.2018
Dátum vyhotovenia 03.04.2018
Dodávateľ ZSE Energia, a.s.
Adresa dodávateľa Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO 36677281