ZŠ - obedy 1/2020 doplatok

20.02.2020 11:11
Číslo faktúry 190046
Predmet faktúry obedy za 1/2020 - doplatok po prepočítaní réžij. nákladov
Celková cena vrátane DPH  7,56 €
Dátum doručenia 14.02.2020
Dátum vyhotovenia 14.02.2020
Dodávateľ ZŠ Topoľová 8
Adresa dodávateľa Topoľová 8, 949 01 Nitra
IČO 37865307