zmluvná pokuta za ukončenie internetu 11/2017

20.11.2017 13:04
Číslo faktúry 0103818429
Predmet faktúry internet (08.10.2017 - 07.11.2017)
Celková cena vrátane DPH 9,83 €
Dátum doručenia 07.11.2017
Dátum vyhotovenia 08.11.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO 35763469