vodné, stočné 11/13

16.04.2014 10:42
Číslo faktúry 20140109
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (14.11.2013-12.12.2013)
Celková cena vrátane DPH 28,37
Dátum doručenia 09.1.2014
Dátum vyhotovenia 2.1.2014
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307