vodné, stočné, zrážky za 11/2016 - 1/2017 DOBROPIS

06.06.2017 13:04
Číslo faktúry 201700659
Predmet faktúry DOBROPIS za vodné, stočné, zrážky (1/2017)
Celková cena vrátane DPH -5,47 €
Dátum doručenia 07.04.2017
Dátum vyhotovenia 07.04.2017
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307