vodné, stočné 9/16

14.11.2016 11:07
Číslo faktúry 201601292
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (9/2016)
Celková cena vrátane DPH 35,68 €
Dátum doručenia 10.10.2016
Dátum vyhotovenia 10.10.2016
Dodávateľ NTS, a.s.
Adresa dodávateľa Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
IČO 00308307