vodné, stočné 9/15

13.11.2015 09:48
Číslo faktúry 201501125
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (9/2015)
Celková cena vrátane DPH 44,40 €
Dátum doručenia 12. 10. 2015
Dátum vyhotovenia 12. 10. 2015
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307