vodné, stočné 9/14

19.12.2014 09:39
Číslo faktúry 20142456
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (1.9.2014-30.9.2014)
Celková cena vrátane DPH 36,91
Dátum doručenia 18.11.2014
Dátum vyhotovenia 18.11.2014
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307