vodné, stočné 8/16

14.10.2016 09:28
Číslo faktúry 201601077
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (8/2016)
Celková cena vrátane DPH 38,41 €
Dátum doručenia 14.09.2016
Dátum vyhotovenia 14.09.2016
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307