vodné, stočné 7-8/15

13.11.2015 08:36
Číslo faktúry 201500981
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (7-8/2015)
Celková cena vrátane DPH 64,21 €
Dátum doručenia 21. 9. 2015
Dátum vyhotovenia 21. 9. 2015
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307