vodné, stočné 7/16

18.08.2016 10:04
Číslo faktúry 201601019
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (7/2016)
Celková cena vrátane DPH 36,10 €
Dátum doručenia 08.08.2016
Dátum vyhotovenia 08.08.2016
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307