vodné, stočné 6/16

15.08.2016 11:19
Číslo faktúry 201600966
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (6/2016)
Celková cena vrátane DPH 37,99 €
Dátum doručenia 12.07.2016
Dátum vyhotovenia 12.07.2016
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307