vodné, stočné 6/15

09.09.2015 08:31
Číslo faktúry 201500863
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (6/2015)
Celková cena vrátane DPH 35,11 €
Dátum doručenia 15. 7. 2015
Dátum vyhotovenia 15. 7. 2015
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307