vodné, stočné 7,8/14

12.09.2014 08:21
Číslo faktúry 20141996
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (1.7.2014-31.8.2014)
Celková cena vrátane DPH 66,72
Dátum doručenia 11.9.2014
Dátum vyhotovenia 10.9.2014
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307