vodné, stočné 5/15

07.07.2015 08:36
Číslo faktúry 201500704
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (5/2015)
Celková cena vrátane DPH 37,91 €
Dátum doručenia 9. 6. 2015
Dátum vyhotovenia 9. 6. 2015
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307