vodné, stočné 4/16

16.06.2016 08:55
Číslo faktúry 201600704
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (4/2016)
Celková cena vrátane DPH 33,35 €
Dátum doručenia 17. 5. 2016
Dátum vyhotovenia 17. 5. 2016
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307