vodné, stočné 4/15

27.05.2015 09:38
Číslo faktúry 201500661
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (4/2015)
Celková cena vrátane DPH 32,80
Dátum doručenia 21. 5. 2015
Dátum vyhotovenia 21. 5. 2015
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307