vodné, stočné 3,4/14

20.05.2014 09:49
Číslo faktúry 20141207
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (1.3.2014-30.4.2014)
Celková cena vrátane DPH 70,06
Dátum doručenia 15.5.2014
Dátum vyhotovenia 13.5.2014
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307