vodné, stočné 3/16

16.06.2016 08:35
Číslo faktúry 201600616
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (3/2016)
Celková cena vrátane DPH 36,10 €
Dátum doručenia 25. 4. 2016
Dátum vyhotovenia 25. 4. 2016
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307