vodné, stočné 3/15

27.05.2015 09:04
Číslo faktúry 201500627
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (3/2015)
Celková cena vrátane DPH 37,91
Dátum doručenia 7. 5. 2015
Dátum vyhotovenia 7. 5. 2015
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307