vodné, stočné 21

19.08.2021 12:17
Číslo faktúry 202100784
Predmet faktúry vodné stočné a vodné zrážky 1.9.20-8.6.21
Celková cena vrátane DPH 304,42€
Dátum doručenia 21.07.2021
Dátum vyhotovenia 21.07.2021
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra
IČO 00308307