vodné, stočné 2/16

16.03.2016 08:54
Číslo faktúry 201600442
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (2/2016)
Celková cena vrátane DPH 32,94 €
Dátum doručenia 7. 3. 2016
Dátum vyhotovenia 7. 3. 2016
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307