vodné, stočné 2/15

01.04.2015 10:33
Číslo faktúry 201500434
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (2/2015)
Celková cena vrátane DPH 34,16
Dátum doručenia 6. 3. 2015
Dátum vyhotovenia 6. 3. 2015
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307