vodné, stočné 12/14

16.02.2015 09:54
Číslo faktúry 201500218
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (1.12.2014-31.12.2014)
Celková cena vrátane DPH 28,08 €
Dátum doručenia 19.1.2015
Dátum vyhotovenia 19.1.2015
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307