vodné,stočné 1/14

16.04.2014 13:01
Číslo faktúry 20140737
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (13.12.2013-16.1.2014)
Celková cena vrátane DPH 28,87
Dátum doručenia 10.3.2014
Dátum vyhotovenia 6.3.2014
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307