vodné, stočné 11/15

08.01.2016 08:53
Číslo faktúry 201501338
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (11/2015)
Celková cena vrátane DPH 32,80 €
Dátum doručenia 7. 12. 2015
Dátum vyhotovenia 7. 12. 2015
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307