vodné, stočné 11/14

19.12.2014 10:12
Číslo faktúry 20142714
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (1.11.2014-30.11.2014)
Celková cena vrátane DPH 25,31 €
Dátum doručenia 11.12.2014
Dátum vyhotovenia 11.12.2014
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307