vodné, stočné 10/15

13.11.2015 10:17
Číslo faktúry 201501211
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (10/2015)
Celková cena vrátane DPH 35,58 €
Dátum doručenia 11. 11. 2015
Dátum vyhotovenia 11. 11. 2015
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307