vodné, stočné 10/14

19.12.2014 09:22
Číslo faktúry 20142449
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (1.10.2014-31.10.2014)
Celková cena vrátane DPH 37,37
Dátum doručenia 6.11.2014
Dátum vyhotovenia 6.11.2014
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307