vodné, stočné 12/15,1/16

16.03.2016 08:18
Číslo faktúry 201600390
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (12/2015,1/2016)
Celková cena vrátane DPH 71,68 €
Dátum doručenia 8. 2. 2016
Dátum vyhotovenia 8. 2. 2016
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307