Voda 28.11.2019 - 31.8.2020

22.10.2020 11:59
Číslo faktúry 202000898
Predmet faktúry vodné, stočné a vodné zrážky 28.11.2019-31.8.2020
Celková cena vrátane DPH 300,16 €
Dátum doručenia 16.09.2020
Dátum vyhotovenia 16.09.2020
Dodávateľ  Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60, 95006 Nitra
IČO 00308307