supervízia za 1/2017

02.05.2017 10:03
Číslo faktúry 012017
Predmet faktúry supervízia za 1/2017
Celková cena vrátane DPH 66€
Dátum doručenia 31.01.2017
Dátum vyhotovenia 31.01.2017
Dodávateľ RESTARTING, s.r.o.
Adresa dodávateľa 951 04 Malý Lapáš
IČO 47516640