supervízia 9/2021

28.09.2021 09:21
Číslo faktúry 202129
Predmet faktúry skupinová supervízia 2hod
Celková cena vrátane DPH 88 €
Dátum doručenia 06.09.2021
Dátum vyhotovenia 06.09.2021
Dodávateľ RESTARTING s.r.o.
Adresa dodávateľa 951 04 Malý Lapáš 276
IČO 47516640