supervízia 9/2015

13.11.2015 08:52
Číslo faktúry 20150903
Predmet faktúry supervízia pre zamestnancov september/2015
Celková cena vrátane DPH 66,00 €
Dátum doručenia 29. 9. 2015
Dátum vyhotovenia 29. 9. 2015
Dodávateľ RESTARTING s. r. o.
Adresa dodávateľa 951 04 Malý Lapáš 276
IČO 47516640