supervízia 7/21

19.08.2021 12:16
Číslo faktúry 202122
Predmet faktúry skupinová supervízia 2hod
Celková cena vrátane DPH 88 €
Dátum doručenia 19.07.2021
Dátum vyhotovenia 19.07.2021
Dodávateľ RESTARTING s.r.o.
Adresa dodávateľa 951 04 Malý Lapáš 276
IČO 47516640