supervízia 7/2015

09.09.2015 08:37
Číslo faktúry 20150703
Predmet faktúry supervízia pre zamestnancov júl/2015
Celková cena vrátane DPH 60,00 €
Dátum doručenia 13. 7. 2015
Dátum vyhotovenia 13. 7. 2015
Dodávateľ RESTARTING s. r. o.
Adresa dodávateľa 951 04 Malý Lapáš 276
IČO 47516640