supervízia 4/22

13.05.2022 09:44

 

Číslo faktúry 202208
Predmet faktúry skupinová supervízia 2 hod
individuálna supervízia 0,5 hod
Celková cena vrátane DPH 108 €
Dátum doručenia 25.04.2022
Dátum vyhotovenia 25.04.2022
Dodávateľ RESTARTING s.r.o.
Adresa dodávateľa 951 04 Malý Lapáš 276
IČO 47516640