supervízia 4/21

29.04.2021 17:07
Číslo faktúry 202108
Predmet faktúry skupinová supervízia 2hod
Celková cena vrátane DPH 88 €
Dátum doručenia 15.04.2021
Dátum vyhotovenia 15.04.2021
Dodávateľ RESTARTING s.r.o.
Adresa dodávateľa 951 04 Malý Lapáš 276
IČO 47516640