supervízia 2/2016

16.06.2016 08:51
Číslo faktúry 112013
Predmet faktúry supervízia pre zamestnancov máj/2016
Celková cena vrátane DPH 66,00 €
Dátum doručenia 3. 5. 2016
Dátum vyhotovenia 3. 5. 2016
Dodávateľ RESTARTING s. r. o.
Adresa dodávateľa 951 04 Malý Lapáš 276
IČO 47516640