supervízia 12b/2015

08.01.2016 09:31
Číslo faktúry 20151205
Predmet faktúry supervízia pre DSS pre ŤZP Socia
Celková cena vrátane DPH 60,00 €
Dátum doručenia 11. 12. 2015
Dátum vyhotovenia 11. 12. 2015
Dodávateľ Mgr. Andrea Juhásová, PhD.
Adresa dodávateľa Dolná 442, 95173 Jelenec
IČO 37856626