supervízia 12/21

11.02.2022 15:35

 

Číslo faktúry 202135
Predmet faktúry individuálna supervízia 1,5 hod
Celková cena vrátane DPH 60 €
Dátum doručenia 07.12.2021
Dátum vyhotovenia 07.12.2021
Dodávateľ RESTARTING s.r.o.
Adresa dodávateľa 951 04 Malý Lapáš 276
IČO 47516640