supervízia 12/2020

29.12.2020 10:06
Číslo faktúry 202029
Predmet faktúry supervízia 12/2020
Celková cena vrátane DPH 88 €
Dátum doručenia 14.12.2020
Dátum vyhotovenia 14.12.2020
Dodávateľ RESTARTING s.r.o.
Adresa dodávateľa 951 04 Malý Lapáš 276
IČO 47516640